Wydawnictwo Toporzeł   -   Biblioteka   -   Linki   -   Kontakt   -   Twój koszyk
Autor: Peter Sloterdijk
Tytuł: Letarg myślenia
Filozofia i nauka jako ćwiczenie
Przełożył: Tymoteusz Słowiński
Wydawca: Toporzeł
Format: B-6 140 str.
ISBN: 978-83-85559-39-9
Cena: 24.00
Do koszyka

Spis treści

Przedmowa Teoria jako forma życia ćwiczącego

5

1. Nowożytna i starożytna asceza teoretyczna

11

2. „Wkracza obserwator” O powstaniu człowieka zdolnego do epoché

27

3. Letarg teoretyczny i jego metamorfozy

45

4. Poznawcza nowoczesność – Zamachy na neutralnego obserwatora

63

Podziękowanie

63

O książce:

Czytelnik jest przyzwyczajony do tego, że życie jest niefilozoficzne, nieteoretyczne, nienaukowe. Autor pokazuje, że to przyzwyczajenie jest błędne. Pokazuje jak filozofia, nauka i pokrewne im kontemplacyjne nastawienie do świata, właśnie tam zadamawiają się i definiują codzienność życia.

Nastawienie teoretyczne nie jest oddalaniem się od życia, a wręcz wypełnia go spełnieniem wymagań, które stawia to przed nami. Odrabiamy te zadania dochodząc jak rodzi się myśl zawsze gdy myślimy, co robimy, żeby myśleć i jak to nas zmienia.

Pozwala nam spojrzeć z bliska na postawę teoretyczną w nieco innym świetle, według epizodów z żyć wymyślonych i rzeczywistych wędrowców na jej drodze. Wędrowców ekstremalnych. Takie spojrzenie trochę bawi, trochę przeraża, w każdym razie uwalnia od obojętności.

Dzięki niesamowitej swadzie, z jaką sięga we wszelkie sfery życia codziennego i społecznego udaje mu się często to, co należy uznać oznakę najwyższego kunsztu literackiego. Wywołuje mianowicie coś w rodzaju olśnienia, że sprawa, zdałoby się bardzo mocno teoretyczna i abstrakcyjna, dotyczy także czytelnika. Jest sprawą naszą – i nikogo do tego nie trzeba przekonywać, bo właśnie żyjemy w tym świecie, który opisuje Autor, i czujemy, że pisze o naszych doświadczeniach.

Nawet, jeśli źródłem filozofii bywa zdziwienie, by ze źródła coś rzeczywiście wypłynęło, musi się ona narodzić. A rodzi się bólach. Odporność na ten ból jest wartość myślenia dla życia. W brawurowym rajdzie po historii filozofii i literatury (od Platona po XX wiek) Autor ukazuje ten efekt.

O Autorze:

Po ukazaniu się kilku książek w tłumaczniu polskim, w tym najważniejszych, Peter Sloterdijk znalazł wiernych czytelników, nie tylko w środowiskach filozoficznych i artystycznych, ale też w lubiących wysokiej lotów literarturę, skłaniającą do głębszej refleksji intektualnej. Literaturę mogącą się dziś stać alternatywą wobec miałkości mediów masowego rażenia.

Peter Sloterdijk to jeden z najpoczytniejszych współczesnych filozofów niemieckich. Dzięki bystrości w obserwacji rzeczywistości społecznej pisze wnikliwie o najbardziej palących problemach współczesnego świata. Dzięki zaś lekkości stylu i poczuciu humoru robi to w taki sposób, że trudno znaleźć lepszego obserwatora współczesnego świata. W Niemczech bardzo często cytują go politycy, co świadczyć może ponadto, że może być zrozumiały dla przeciętnego czytelnika. Nie jest to filozofia akademicka. Raczej doskonałą literatura filozoficzna ujmująca nienajtrudniejszym językiem społeczeństwo, a jakim przyszło nam żyć. Podobny w tym Nietzschemu jest Sloterdijk uważany za jego kontynuatora.


Polska Wikipedia o Autorze http://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Sloterdijk

Strona domowa Autora http://www.petersloterdijk.net/

Wywiad Ratunek nie przyjdzie z góry

Na polski przełożono dotąd:

 • O ulepszaniu dobrej nowiny Piąta „ewangelia” Nietzschego Opis na naszej stronie
 • Esej Pogarda mas: Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie, przeł. Bogdan Baran, Czytelnik, Warszawa 2003.
  Opis na portalu racjonalista.pl
 • Krytyka cynicznego rozumu, przeł. Piotr Dehnel, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009.
  Recenzja autorstwa Macieja Kropiwnickiego
 • Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice
 • Gorliwość Boga. O walce trzech monoteizmów
 • Gniew i czas. Esej polityczno-psychologiczny
 • W cieniu góry Synaj. Przypis o źródłach i przemianach całkowitego członkostwa, przeł Bogdan Baran,

Wydawnictwo TOPORZEŁ, 52-019 Wrocław, Gogolińska 11/2, tel/fax 071 3416379, e-mail: wydawnictwo@toporzel.pl